Career Opportunities

तेस्रो त्रैमासिक तथा स्तरमापन परिक्षा को मिति र समय :-
कक्षा ८को २०७६/१०/२० समय दिनको १:०० बाट,
कक्षा १० ...READ MORE

This is test exam message

...READ MORE

श्री हिमालय मा बि मा अध्ययनरत नयाँ शैक्षिक सत्र २०७६/७७ का कक्षा ११ का विध्यार्थिहरुले Registration form २०७६/६/१५ भित्र ...READ MORE

© 2019 Himalaya Secondary School. All rights reserved.

Visitor Count Must See Places In Paris

WEBSITE BY BIHANI TECH