श्री हिमालि सेकेन्डरी स्कुल  वि. सं. २०१२ सालमा स्थापना भई हालसम्म निरन्तर रुपमा शिक्षण सिकाई गराउन सफल विद्यालयको रुपमा रहेको छ । यस स्कूलमा सुविधा सम्पन्न पक्कि भवनहरु, शौचालय, खानेपानी, फर्निचर, सेतो पाटी, लगायत आवश्यकभौतिक पूर्वधारहरुले सम्पन्न रहेको छ । यस स्कूलमा विधाथींहरुलाई कम्प्यूटर सिकाईनुको साथै मिदस इ-क्लास मार्फत शिक्षण गराईन्छ । उक्त स्कूलमा १०० जनाको हाराहारीमा दक्ष तथा योग्य शिक्षकहरु पठनपाठन गरान्छ । यति मात्र नभएर मन्टेश्वोरी प्रविधिबाट विधार्थीको रेखदेख गर्नुको साथै पारिवारिक वातावरणको महसुस गराई अध्यान गराइन्छ । यस स्कूलमा समय समयमा अतिरिक्त मनोरञ्जनात्मक क्रियाकलापहरु, खेलकुदहरु साथै ज्ञान वर्दक विभिन्न अतिरिक्त क्रियाकलाप संचालन गर्दै आइरहेको छ । साथै विधार्थीहरुको शिक्षण सिकाई क्रियाकलापमा उत्कृष्ट नतिजा ल्याउनको लागि समय समयमा परीक्षा संचालन गर्दै र पृष्ठपोषण पनि प्रधान गर्दै आएको छ ।