Notice:

परिचय

श्री हिमालयसेकेन्डरी स्कुल  वि. सं. २०१२ B.S. सालमा स्थापना भई हालसम्म निरन्तर रुपमा शिक्षण सिकाई गराउन सफल विद्यालयको रुपमा रहेको छ । यस स्कूलमा सुविधा सम्पन्न पक्कि भवनहरु, शौचालय, खानेपानी, फर्निचर, सेतो पाटी, लगायत आवश्यकभौतिक पूर्वधारहरुले सम्पन्न रहेको छ । यस स्कूलमा विधाथींहरुलाई कम्प्यूटर सिकाईनुको साथै मिदस इ-क्लास मार्फत शिक्षण गराईन्छ । 

थप जानकारी

प्रिन्सिपल

श्री विष्णुकान्त झा

प्रिन्सिपलको संदेश

  श्री हिमालयसेकेन्डरी स्कुल  स्थापित स्कूल हो । यस स्कूलमा दक्ष तथा योग्य शिक्षकहरुबाट पठनपाठन गराइन्छ  । हाम्रो स्कूलमा मन्टेश्वोरी प्रविधिबाट विधार्थीको रेखदेख गर्नुको साथै पारिवारिक वातावरणको महसुस गराई शिक्षण गराइन्छ । हाम्रो विद्यालयको उद्येश्य विधार्थीहरुलाई आत्मानिर्भर र भबिष्यमा सफल, दक्ष र योग्य जानशक्ति उत्पादन गर्नु रहेको छ ।

थप जानकारी